XC 60 INSCRIPTION

Điểm khác nhau giữa XC60 INSCRIPTION và XC 60 R-DESIGN

Volvo XC60 hiện đang phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản : Volvo XC 60 B6 AWD INSCRIPTION với giá bán : 2.220.000.000 VNĐ Volvo XC 60 B6 AWD R-DESIGN với giá bán : 2.220.000.000 VNĐ Volvo XC 60 T8 AWD RECHARGE với giá bán : 2.750.000.000 VNĐ Với cùng mức giá 2.220.000.000 …